Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie die beschikbaar is op de ToxTrade-website.

Alle informatie op de ToxTrade-website geeft geen individueel, aangepast investerings- of handelsadvies aan de lezers van de website, nieuwsbrief of gebruikers van andere producten en diensten.

Alle benaderingen zijn gebaseerd op informatie die openbaar beschikbaar is, hoewel veel benaderingen van ToxTrade uniek zijn.

Verwijzingen en verwijzingen naar verouderde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

ToxTrade geeft geen enkele garantie voor de conclusies die worden getrokken en de signalen / adviezen die worden gegeven op basis van onze bevindingen, die uiteindelijk kunnen leiden tot winst of verlies.

Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen en andere informatie op deze website worden gepubliceerd als een algemeen commentaar op de markt en zijn niet bedoeld als leidraad voor investeringen of om eventuele aankoop- / verkoopbeslissingen te sturen.

ToxTrade heeft geen inzicht in uw beleggingsportefeuille en / of beleggersprofiel. U beoordeelt zelf of u het advies wel of niet opvolgt. De genoemde investeringen zijn mogelijk niet in overeenstemming met de specifieke investeringsdoelstellingen, de financiële situatie en / of de individuele behoeften van de begunstigden van dit advies.

ToxTrade aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevolgen, zoals schade of winstderving, op welke manier of basis dan ook die voortvloeit uit het gebruik (of, omgekeerd, de onmogelijkheid om het te gebruiken), vertrouwen in of acties die als gevolg daarvan worden ondernomen verkregen informatie.

ToxTrade is niet aansprakelijk voor gevolgen, op welke manier of basis dan ook, die het gevolg zijn van technische storingen of dat de producten en / of diensten van ToxTrade op enig moment gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn of bereikbaar zijn.
Alle verwijzingen en / of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van ToxTrade zijn uitsluitend opgenomen ter informatie aan de bezoekers van de website. ToxTrade aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie voor de inhoud van de referenties en / of hyperlinks. ToxTrade heeft ook geen toegang tot deze informatie en kan de inhoud niet beïnvloeden, zodat deze alleen ter informatie wordt aangeboden. De informatie op de website is onderhevig aan voortdurende wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.